Reglement

Wij willen graag de aandacht vestigen op het volgende:

Wij erkennen geen aanspraak op vergoeding van ongevallenschade op ongevallen die tijdens het kindervakantiedorp ( 24 t/m 28 augustus 2015) worden aangericht of voorvallen.

Wij trachten het geheel goed te laten verkopen. Waar wij de mogelijkheid hebben het nodige te verbeteren zullen wij dat doen. De verantwoording van ongevallen kunnen wij echter niet ten volle dragen. Om ongevallen te voorkomen hebben wij de volgende regels opgesteld:

Reglement Kindervakantiedorp Oosterhout en Slijk-Ewijk

-Niet zonder toestemming van de leiding in de kleedkamers en de tent komen.
-Het bouwterrein niet verlaten zonder toestemming van de leiding.
-Het bouwterrein niet betreden buiten de openingstijden.
-Zelfgemaakte rommel opruimen en in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien.
-Luisteren naar de leiding.
-Geen spullen van een ander kapot maken.
-Geen verdiepingen op de hutten bouwen. -Niet op de hutten staan en springen.
-Altijd de spijkers opruimen en rondslingerend hout op de houtstapel gooien.
-Niet op blote voeten lopen, ook niet in de hut.