Indeling Groepen

Indeling groepen

Aan Kindervakantiedorp 2024 mogen alle kinderen deelnemen die in schooljaar 2024-2025 op de basisschool zitten of naar de eerste klas van de middelbare school gaan.

De kinderen die zich hebben opgegeven krijgen een polsbandje die zij gedurende de week om doen. Op het polsbandje staat in welke groep het kind zit.

De indeling van de groepen is als volgt:

Kinderen die aankomend schooljaar (2024-2025) in groep 2 en 3 zitten worden geplaatst in de jongerengroep.

Kinderen die aankomend schooljaar (2024-2025) in groep 4, 5 en 6 zitten worden geplaatst in de middengroep.

Kinderen die aankomend schooljaar (2024-2025) in groep 7 en 8 zitten of naar de 1e klas gaan worden geplaatst in de ouderengroep.

De kinderen uit de jongeren- en middengroep volgen gedurende de week grotendeels hetzelfde programma. De kinderen uit de ouderengroep volgen hun eigen programma.