Indeling Groepen

Indeling groepen

Aan Kindervakantiedorp 2022 mogen alle kinderen deelnemen die in schooljaar 2021-2022 op de basisschool zitten of naar de eerste klas van de middelbare school gaan.

De kinderen die zich hebben opgegeven krijgen een paspoortje die zij gedurende de week, dagelijks laten afstempelen. Ook krijgen zij een polsbandje die ze de gehele week om moeten houden. Op het paspoortje staat in welke groep het kind zit en dit is ook te zien aan de kleur van het polsbandje.

Let op! Paspoortjes, polsbandjes en gereserveerde dagkaarten kunnen zaterdag 20 augustus worden opgehaald op het terrein aan de Oosterhoutsestraat 30. Dit kan tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

Mocht u of uw kind deze dag echt niet in de gelegenheid zijn om het paspoortje op te komen halen dan kan dit eventueel maandag 22 augustus vanaf 12.30 uur.

De indeling van de groepen is als volgt:

Kinderen die aankomend schooljaar (2022-2023) in groep 1, 2 en 3 zitten worden geplaatst in de jongerengroep.

Kinderen die aankomend schooljaar (2022-2023) in groep 4 en 5 zitten worden geplaatst in de middengroep.

Kinderen die aankomend schooljaar (2022-2023) in groep 6, 7 en 8 zitten of naar de 1e klas gaan worden geplaatst in de ouderengroep.

De kinderen uit de jongeren- en middengroep volgen gedurende de week grotendeels hetzelfde programma. De kinderen uit de ouderengroep volgen hun eigen programma.