Weekkaarten verkoop

Weekkaarten (250 max.)

Aan Kindervakantiedorp mogen alle kinderen deelnemen die in het schooljaar 2022-2023 op de basisschool zitten (groep 1 t/m 8) of de kinderen die vóór 1 oktober 2023 vier jaar zijn geworden. Wanneer je na de zomervakantie naar de eerste klas gaat, mag je dat jaar nog één jaar meedoen. Alle kinderen uit dorpen en scholen in de omgeving van Oosterhout zijn meer dan welkom. 

Op zaterdag 20 augustus (Tussen 10 uur en 13 uur) kunnen de aangekochte tickets worden verzegeld door een weekkaart. De ticket wordt dan op naam van het kind gezet en onderstaande gegevens worden dan gevraagd:
  • Naam kind(eren)
  • Geboortedatum (s)
  • School
  • Naam ouder
  • Telefoonnummer (Tijdens week bereikbaar voor urgente zaken)
Groet,
Bestuur kindervakantiedorp Oosterhout

http://