Telefoonverbod

Gezien de ervaring van voorgaande edities hebben wij als bestuur besloten de onderstaande algemene voorwaarden op te stellen omtrent het telefoongebruik bij Kindervakantiedorp Oosterhout.

Wij hopen op uw begrip en medewerking, alvast bedankt!

Bij Kindervakantiedorp Oosterhout streven we naar een omgeving waarin kinderen volop kunnen genieten van een onbezorgde ervaring vol sport en spel, met de daarbij horende privacy.
Om dit te waarborgen en om de focus te behouden op het bouwen van de hutten, de activiteiten en het dagje uit en alle andere leuke dingen, hanteren wij een strikt beleid ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoons en smartwatches.

Verbod op Gebruik: Het gebruik van mobiele telefoons en smartwatches door kinderen tijdens hun verblijf bij Kindervakantiedorp Oosterhout is ten strengste verboden. Dit geldt zowel tijdens de activiteiten als op het terrein als buiten het terrein.

Innameprocedure: In het geval dat een kind wordt betrapt op het gebruik van een mobiele telefoon of smartwatch, wordt het apparaat direct ingenomen door de leiding, of bestuursleden van Kindervakantiedorp Oosterhout. Wij geven geen waarschuwingen.

Veilige Bewaring: De ingenomen mobiele telefoons en smartwatches worden veilig bewaard in een afgesloten bak, die enkel toegankelijk is voor bestuursleden van Kindervakantiedorp.

Ophalen na de Dag: Ouders en kinderen hebben de mogelijkheid om ingenomen mobiele telefoons en smartwatches aan het einde van de dag op te halen bij de tent van Kindervakantiedorp Oosterhout. Hierbij kan om identificatie worden gevraagd.

Uitzonderingen: Ouders voor wiens kinderen een uitzondering op het verbod op mobiele telefoons en smartwatches gemaakt dient te worden, dienen zich te melden bij de bestuursleden van Kindervakantiedorp Oosterhout. Het bestuur zal de aanvraag voor een uitzondering beoordelen, gelieve de aanvraag te mailen naar info@kvd-oosterhout.nl met daarbij omschreven om wie de aanvraag gaat, met de daarbij horende reden.

Ondanks ons expliciete beleid en de genomen maatregelen met betrekking tot het verbod op het gebruik van mobiele telefoons en smartwatches bij Kindervakantiedorp Oosterhout, erkennen wij dat er mogelijk gevallen kunnen zijn waarin de regels overtreden worden. Wij willen benadrukken dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit het meenemen en gebruiken van mobiele telefoons en smartwatches, ondanks ons verbod.