Programmaboekje 2024 online!

Vanaf vandaag is het programmaboekje voor kindervakantiedorp 2024 te vinden op onze site onder het kopje ‘programma 2024’. Hierin staat onder andere het thema voor komend jaar, maar ook een aantal huisregels en natuurlijk onze sponsoren.

Informatie verval tweede betaalavond 2024

Beste ouders en verzorgers,

Zoals eerder gecommuniceerd zijn wij volledig uitverkocht, wij kregen de vraag of dat er aanstaande dinsdag 21 mei alsnog mogelijkheden zijn om dag- of weekkaarten te kopen. Dit is dus niet het geval, de tweede betaalavond is vervallen.
Wij zullen jullie later informeren over de dagkaarten, wanneer deze in de verkoop gaan en waar ze gekocht kunnen worden.

Inschrijving kvd 2024 is van start!

Beste ouders, en verzorgers,

Het inschrijven voor Kindervakantiedorp gaat weer beginnen. Omdat het ons vorig jaar goed bevallen is gaan we dit jaar de inschrijfavonden weer met fysieke betaalavonden organiseren.
Op 1 april komt er een formulier online op onze sociale mediakanalen. Hierop staan alle gegevens van uw kind die wij nodig hebben. Dit formulier kunt u downloaden, invullen en uitprinten.
Let op! Heb je meer kinderen die deel willen nemen aan Kindervakantiedorp 2024: vul dan per kind 1 inschrijfformulier in.
Wij vragen u dit document getypt in te vullen en deze vervolgens uit te printen en mee te nemen naar de betaalavond.

De ingevulde formulieren kunnen worden afgeleverd op de betaalavonden. De locatie van de betaalavonden is het Dorpshuis de Schakel. Op deze avonden kunt u uw kind definitief inschrijven en direct betalen. Je kan pinnen, maar voor de doorstroming vragen wij u om contant te betalen.
Zet deze data dus goed in uw agenda als je zeker wilt zijn van een plekje bij Kindervakantiedorp 2024.
Wij hanteren de regel: vol is vol dus wees er op tijd bij! Bij betaling van de weekkaart is uw inschrijving pas definitief voor Kindervakantiedorp 2024.
Wij doen niet aan achteraf betalen!

Wij bewaren alle gegevens van de kinderen in klappers per groep (jong/midden/oud). Ook zullen we de gegevens bewaren in een beveiligde online omgeving zodat we tijdens de week snel bij de gegevens kunnen wanneer het nodig mocht zijn. Wij vragen u daarom ook nogmaals om de gegevens zo zorgvuldig mogelijk in te vullen.
Mocht u zelf onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn bij de betaalavonden, dan is het toegestaan om uw inschrijving door een andere ouder/ opa/ oma/ oom of tante te laten doen. Let wel op, wij hanteren een maximum van 6 formulieren per ouder.

Uw kind krijgt op deze betaalavond een eigen toegangsbandje. Deze dient de hele week gedragen te worden. Bewaar deze dus goed!

Hieronder volgen de data van de betaalavonden:
– Betaalavond 1: woensdag 24 april (19:00-20:00)

1 ingevuld formulier staat voor een weekkaart en kost €45,-
INSCHRIJFFORMULIER KVD 2024
Kindervakantiedorp 2024 is van 12 t/m 16 augustus.

Heeft u vragen over onze manier van inschrijven, mail dan naar info@kvd-oosterhout.nl
Onjuist ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen, en dienen ter plaatse te worden aangevuld!

Telefoonverbod

Gezien de ervaring van voorgaande edities hebben wij als bestuur besloten de onderstaande algemene voorwaarden op te stellen omtrent het telefoongebruik bij Kindervakantiedorp Oosterhout.

Wij hopen op uw begrip en medewerking, alvast bedankt!

Bij Kindervakantiedorp Oosterhout streven we naar een omgeving waarin kinderen volop kunnen genieten van een onbezorgde ervaring vol sport en spel, met de daarbij horende privacy.
Om dit te waarborgen en om de focus te behouden op het bouwen van de hutten, de activiteiten en het dagje uit en alle andere leuke dingen, hanteren wij een strikt beleid ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoons en smartwatches.

Verbod op Gebruik: Het gebruik van mobiele telefoons en smartwatches door kinderen tijdens hun verblijf bij Kindervakantiedorp Oosterhout is ten strengste verboden. Dit geldt zowel tijdens de activiteiten als op het terrein als buiten het terrein.

Innameprocedure: In het geval dat een kind wordt betrapt op het gebruik van een mobiele telefoon of smartwatch, wordt het apparaat direct ingenomen door de leiding, of bestuursleden van Kindervakantiedorp Oosterhout. Wij geven geen waarschuwingen.

Veilige Bewaring: De ingenomen mobiele telefoons en smartwatches worden veilig bewaard in een afgesloten bak, die enkel toegankelijk is voor bestuursleden van Kindervakantiedorp.

Ophalen na de Dag: Ouders en kinderen hebben de mogelijkheid om ingenomen mobiele telefoons en smartwatches aan het einde van de dag op te halen bij de tent van Kindervakantiedorp Oosterhout. Hierbij kan om identificatie worden gevraagd.

Uitzonderingen: Ouders voor wiens kinderen een uitzondering op het verbod op mobiele telefoons en smartwatches gemaakt dient te worden, dienen zich te melden bij de bestuursleden van Kindervakantiedorp Oosterhout. Het bestuur zal de aanvraag voor een uitzondering beoordelen, gelieve de aanvraag te mailen naar info@kvd-oosterhout.nl met daarbij omschreven om wie de aanvraag gaat, met de daarbij horende reden.

Ondanks ons expliciete beleid en de genomen maatregelen met betrekking tot het verbod op het gebruik van mobiele telefoons en smartwatches bij Kindervakantiedorp Oosterhout, erkennen wij dat er mogelijk gevallen kunnen zijn waarin de regels overtreden worden. Wij willen benadrukken dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit het meenemen en gebruiken van mobiele telefoons en smartwatches, ondanks ons verbod.

Inschrijven kindervakantiedorp 2024

Vanaf 1 april komt het formulier online op onze sociale media kanalen. Hierop staan alle gegevens van uw kind die wij nodig hebben. Dit formulier kunt u downloaden, invullen en uitprinten. Let op! Heb je meer kinderen die deel willen nemen aan Kindervakantiedorp 2024: vul dan per kind 1 inschrijfformulier in. Wij vragen u dit document getypt in te vullen en deze vervolgens uit te printen.

De ingevulde formulieren kunnen worden afgeleverd op de betaalavonden. De locatie van de betaalavonden is het Dorpshuis de Schakel. Op deze avonden kunt u uw kind definitief inschrijven en direct betalen. Je kan pinnen en contant betalen. Voor de doorstroming vragen wij u contant te betalen. Zet deze data dus goed in uw agenda als je zeker wilt zijn van een plekje bij kindervakantiedorp 2024. Wij hanteren de regel: vol is vol dus wees er op tijd bij! Bij betaling van de weekkaart is uw inschrijving pas definitief voor Kindervakantiedorp 2024. Wij doen niet aan achteraf betalen!

Wij bewaren alle gegevens van de kinderen in klappers per groep (jong/midden/oud). Uw kind krijgt een eigen toegangsbandje. Deze dient de hele week gedragen te worden. Bewaar deze dus goed!

Hieronder volgen de data van de betaalavonden:

– Betaalavond 1: 24 april 2024 19:00-20:00

– Betaalavond 2: 20 mei 2024 19:00-20:00

1 formulier staat voor een weekkaart en kost €45,-

Kindervakantiedorp 2024 is van 12 t/m 16 augustus.

Heeft u vragen, mail dan naar info@kvd-oosterhout.nl.

Bedankt sponsoren

Al onze sponsoren zijn terug te vinden in het programmaboekje. Wij willen de sponsoren onwijs bedanken voor het weer mogelijk maken van de KVD-week. Wilt u onze stichting nou ook sponseren? Laat een berichtje achter of stuur ons een mail.

Dagkaarten

Informatiebrief verkoop dagkaarten

Beste ouders en verzorgers,

Dit jaar is kindervakantiedorp 2023 na het succes van vorig jaar weer uitverkocht. Om teleurstellingen te voorkomen verkopen wij nog wel dagkaarten. Dit doen wij voorafgaand aan de week. En elke dag aan de deur.

Er zijn maar een beperkt aantal dagkaarten beschikbaar. Mocht het zo zijn dat de dagkaarten voorafgaand aan de week uitverkocht raken dan zullen wij dit optijd mededelen via onze sociale kanalen. Het is dus belangrijk dat u er optijd bij bent.

De eerste mogelijkheid om dagkaarten te kopen is op zaterdag 19 augustus van 11:00 tot 13:00. Mochten de dagkaarten daarna niet uitverkocht zijn dan wordt elke dag om 8:30 aan de deur een tafel neer gezet waar de dagkaarten verkocht worden.

Adres; Oosterhoutsestraat 30, 6678 PC, Oosterhout
Het is belangrijk dat u een ingevuld inschrijfformulier meeneemt om alles zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Het inschrijfformulier is te vinden op de onderstaande pagina.

De dagkaarten kosten voor dinsdag en woensdag €12,50 euro per stuk en voor maandag en  vrijdag €10,00, en zijn contant of per pin te betalen.

Mocht u zelf door vakantie, of welke andere reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn tijdens de voorverkoop van de dagkaarten is het toegestaan om een derde persoon de dagkaarten te laten kopen. Dit kan alleen met een juist ingevuld inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te vinden onder het kopje ‘dagkaarten’.

LET OP! Voor de donderdag zijn er geen dagkaarten beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Kindervakantiedorp Oosterhout-Slijk Ewijk

Inschrijfformulier KVD 2023

Het inschrijfformulier van Kindervakantiedorp 2023 staat nu gepubliceerd op onze website. Deze kunt u downloaden, openen via word, invullen en uitprinten. Let op: je kan dit document niet aanpassen via uw telefoon!

De week vindt plaats van 21 t/m 25 augustus. Aan Kindervakantiedorp 2023 mogen alle kinderen deelnemen die in het schooljaar 2023/2024 naar groep 2 tot en met de 1ste klas gaan.
Vul het formulier zorgvuldig en getypt in. Wij hopen jullie allemaal te zien op een van de betaalavonden. Onjuiste of onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.
1 formulier staat voor 1 weekkaart en kost €45,-
Nogmaals een reminder voor de betaalavonden:
Betaalavond 1: dinsdag 25 april (19:00-21:00)
Betaalavond 2: maandag 15 mei (19:00-21:00)